CBD Rholio Ymlaen

CBD Rholio Ymlaen

$34.99

Glir
SKU rholio ymlaen categori Tags ,

Mae Cannabidiol wedi cymryd y byd iechyd chwaraeon mewn storm ers i Trump gyfreithloni cywarch yn y bil fferm. Mae bellach i'w gael yn y farchnad harddwch yn ogystal ag ystod o gynhyrchion ar gael o fomiau baddon i fasgiau wyneb.

Sut Gallwch Chi Gyflawni'n Uchel yn THC yn gyfreithiol bron yn unrhyw le yn yr UD

Mae CBD yn dod yn fwyfwy oherwydd ei nifer o effeithiau meddygol buddiol. Mae'n gwrthlidiol niwro-amddiffynol ac yn gwrthocsidydd a gallai helpu i drin llu o gyflyrau, gan gynnwys pryder, poen, trawiadau a chyflyrau croen. Fe'i hyrwyddir hefyd fel bod yn ddiogel ac yn feddwol, gyda'r risg leiaf o sgîl-effeithiau.

CBD Rholio Ymlaen
CBD Rholio Ymlaen

Un o'r problemau gyda CBD yw, wrth ei amlyncu ar lafar, CBD  mae ganddo fio-argaeledd cymharol isel, sy'n golygu ei bod hi'n anodd i'ch corff amsugno canabidiol. Fel mater o ffaith, mae Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn amcangyfrif bod tua chwe% o ganabidiol yn cael ei amsugno pan fydd yn cael ei amlyncu trwy'r geg.

 

Dyma pam mae Trytranquil.net wedi datblygu ei Gynnyrch Rholio ymlaen CBD unigryw sy'n cael ei gymhwyso'n uniongyrchol i'r croen. Heddiw, rydyn ni'n edrych ar un cynnyrch o'r fath, y CBD yn cael ei gyflwyno.

 

Beth yw rholio ymlaen CBD tawel?

Mae cyflwyno CBD tawel wedi ei gynllunio i'w gymhwyso'n uniongyrchol i'r ardaloedd croen a allai fod yn llidus neu'n boenus. Mae'n cynnwys tiwb bach o hylif sy'n cynnwys CBD a chynhwysion naturiol eraill, gyda phêl rholer ar ei ben sy'n rhyddhau'r meddyginiaethau wrth eu rhoi ar y croen. Mae'n gweithio yn yr un ffordd yn union â diaroglydd rholio ymlaen.

 

Maint

3 OZ / 89 ML / 1000 MG

Cymeriad

Naturiol, Menthol

wyt ti dros 18 oed?

Mae'r cynnwys y tu ôl i'r drws hwn yn gyfyngedig, a ydych chi'n 18 oed neu'n hŷn?